HempRefine Oy:n uutiskirjeessä esitellään viimeisimmät kuituhamppualan uutiset, tapahtumat ja viljelyyn liittyvät
ajankohtaiset asiat.

Tilaa uutiskirje tästä sähköpostiisi tai kotiosoitteeseesi!
Uutiskirje ilmestyy keskimäärin kaksi kertaa vuodessa.

Jätä ao. kentät tyhjiksi jos haluat uutiskirjeen vain sähköpostitse.

 
 

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Liikuteltavat kuidutusyksiköt

Raaka-aineen kuljettamisesta aiheutuvat logistiset kustannukset laskevat peltobiomassojen hyödyntämiseen perustuvan liiketoiminnan kannattavuutta. HempRefine Oy on kehittänyt ensimmäisenä maailmassa teollisen mittaluokan kuidutuslinjan, jota voidaan siirtää maantieliikenteessä moduuleina. Kuidutuslinjaa operoidaan mahdollisimman lähellä alkutuotantoalueita, jolloin biomassan kuljetuskustannukset laskevat kasvattaen viljely- ja jalostustoiminnan kannattavuutta.

Liikuteltava kuidustuslinjaPerinteisen kiinteän kuidutuslinjan investointikustannukset nousevat miljooniin euroihin. Liikuteltava teknologia hyödyntää pohjoisissa oloissa kasvatetun kuituhampun ominaisuuksia: Suomessa kuituhamppu talviliotetaan ja korjataan vasta keväällä, jolloin kasvin kuituosa ja puumainen sisäosa ovat lämpötilavaihteluiden seurauksena irronneet toisistaan. Tämä ilmiö mahdollistaa aiempaa kevyemmän ja huomattavasti edullisemman mekaanisen prosessin, jolla kuituhampusta jalostetaan tuotteita.

Kuidutusprosessin sivuvirtana syntyy huomattava määrä pölyä ja pieniä kuitufraktioita, joita on aiemmin pidetty jätteenä. Muualla Euroopassa näitä jakeita on alettu käyttämään mm. maanparannusaineena tai parhaassa tapauksessa niitä on briketöity bioenergiaksi. Liikuteltava laitteistomme kerää nämä jakeet tehokkaasti ja valmistaa niistä imukykyisiä pellettejä pieneläinkuivikkeiksi, joiden jalostusarvoa nostetaan tukemalla kuituhampun antibakteerisia ominaisuuksia muilla orgaanisilla yhdisteillä.

Liikuteltava teknologia kuluttaa energiaa noin kolmasosan verrattuna perinteiseen kiinteään kuidutuslinjaan. Energiapihi teknologia, tehokkaampi logistiikka ja kuidutusprosessin sivuvirtojen innovatiivinen hyödyntäminen ovat avaimia taloudellisesti ja ekologisesti kestävään jalostustoimintaan.

Luonnonkuidut ja biokomposiitit

Luonnonkuitulujitteiset komposiitit, eli biokomposiitit, ovat kevyitä, kestäviä ja ekologisia materiaaleja, joilla korvataan öljystä jalostettuja muoveja. Biokomposiittien kysyntä on kasvussa, eikä nykyisellä kuitutuotannolla voida vastata teollisuuden tarpeisiin. Olemme mukana hankkeissa ja projekteissa, joissa hamppukuidusta kehitetään uusia seosmateriaaleja teollisuudelle.

Eurooppalainen kuituhampputeollisuus käyttää pääsääntöisesti vasaramyllytekniikkaan perustuvaa kuidutusteknologiaa, jolla voidaan tuottaa ainoastaan lyhyitä teknisiä kuituja. HempRefine Oy:n kehittämällä laitteistolla voidaan tuottaa myös pitkää kuitua, joka avaa uusia mahdollisuuksia aiempaa kestävämpien komposiittien valmistamiselle. Auto- ja huonekaluteollisuudessa käytettävät hamppukomposiitit ovat usein täysin biohajoavia ja kierrätettäviä sekä kestävämpiä kuin lasikuidusta tai puukuiduista valmistetut komposiitit. Luonnonkuidut ovat nousemassa merkittäväksi vaihtoehdoksi lujitemuoviteollisuudessa kun haetaan uusia ympäristöystävällisiä materiaaleja.

HamppupellettiEläinkuivikkeet

Hamppukuivike tunnetaan sen pölyttömyydestä, vaaleudesta ja imukyvystä, mutta sen antimikrobiset ja -bakteeriset ominaisuudet ovat jääneet tähän asti huomiotta. Kehitämme kuiviketuotteita, joissa hampun luontaisia antibakteerisia ominaisuuksia tuetaan muilla orgaanisilla kotimaisilla raaka-aineilla. Uudet antibakteeriset kuivikkeet voivat vähentää antibioottien käyttötarvetta ja siten resistenttien bakteerikantojen leviämistä. Hamppukuivike sopii erityisesti erilaisista tulehduksista kärsiville lemmikki- ja tuotantoeläimille.

Rakennusmateriaalit

Kiinnostus kuituhamppuun rakennusmateriaalina on kasvanut nopeasti. Erityistä huomiota on herättänyt ns. hamppubetoni - hengittävä ja kevyt rakennusmateriaali -, josta rakennetaan tulevina vuosina useita demonstraatiokohteita. Hamppubetonista rakennetut tai sillä eristetyt kohteet eivät näytä kärsivän homeongelmista, jotka ovat tyypillisiä myös huolimattomasti rakennetuille uudiskohteille. Kehitämme hamppubetonin raaka-aineena käytettyä päistärettä siten, että sen partikkelikoko, pinnan struktuuri ja tuotteen tasalaatuisuus täyttävät teollisen tuotannon vaatimukset ja standardit.

Mikäli haluat osallistua tuotteiden tai menetelmien tutkimus- ja kehittämistyöhön, ota meihin yhteyttä. Selvitämme mahdollisuutesi toimia hankekumppanina.

Back to top
Back to top