HempRefine Oy:n uutiskirjeessä esitellään viimeisimmät kuituhamppualan uutiset, tapahtumat ja viljelyyn liittyvät
ajankohtaiset asiat.

Tilaa uutiskirje tästä sähköpostiisi tai kotiosoitteeseesi!
Uutiskirje ilmestyy keskimäärin kaksi kertaa vuodessa.

Jätä ao. kentät tyhjiksi jos haluat uutiskirjeen vain sähköpostitse.

 
 

Esittely


Image courtesy of Ponsulak / FreeDigitalPhotos.net

HempRefine Oy solmii kuituhampun viljelysopimuksia, ostaa tuotetun biomassan ja jalostaa siitä luonnonkuituja biokomposiittien ja rakennuseristeiden raaka-aineiksi. Luonnonkuitutuotannon sivuvirtana syntyvä hampun puumainen osa, päistäre, jalostetaan laadukkaiksi eläinkuivikkeiksi ja rakennusmateriaaleiksi.

HempRefine Oy vastaa tuotannollaan luonnonkuitujen kysynnän globaaliin kasvuun. Sivuvirtana syntyvillä hamppukuivikkeilla korvataan ympäristövaikutuksiltaan kiisteltyä turvetta ja ominaisuuksiltaan heikompia puuperäisiä raaka-aineita.

Vuonna 2017 HempRefine Oy:llä on kuituhamppuviljelmiä noin 20 paikkakunnalla, jotka sijaitsevat pääosin Länsi- ja Itä-Suomessa. Viljelypinta-alaa nostetaan asteittain ja tavoitteenamme on 1000 hehtaarin pinta-ala vuoteen 2019 mennessä.

HempRefine Oy:n toiminta-ajatuksena on luoda aiempaa energiatehokkaampi ja ekologisempi tuotantoteknologia ja tuotantoketju, jotka perustuvat tuotantoyksiköiden liikuteltavuuteen, pohjoisen ilmaston antamaan kilpailuetuun ja jatkuvaan t&k-toimintaan yhdessä suomalaisten tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa.

Back to top
Back to top