HempRefine Oy:n uutiskirjeessä esitellään viimeisimmät kuituhamppualan uutiset, tapahtumat ja viljelyyn liittyvät
ajankohtaiset asiat.

Tilaa uutiskirje tästä sähköpostiisi tai kotiosoitteeseesi!
Uutiskirje ilmestyy keskimäärin kaksi kertaa vuodessa.

Jätä ao. kentät tyhjiksi jos haluat uutiskirjeen vain sähköpostitse.

 
 

Kuituhamppu lyhyesti

Hamppupelto

Tuhansia vuosia viljelty kuituhamppu on poikkeuksellisen monipuolinen kasvi: sen varren sisältämästä korkealaatuisesta kuidusta valmistetaan esimerkiksi öljypohjaisia muoveja korvaavia biokomposiitteja ja varren puumaisesta osasta jalostetaan kuivikepellettiä sekä poltto-ominaisuuksiltaan puuta vastaavaa bioenergiaa.

Hampun historia Suomessa on pitkä ja sillä on ollut tärkeä asema mm. erilaisten tekstiilien tuotannossa. Ensimmäiset viitteet hampun viljelystä löytyvät n. 4000 vuotta eaa., jolloin maanviljelys ensi kertaa levisi Suomeen. Hampun viljely taantui 1800-luvun loppua kohti ja se käytännössä loppui kokonaan 1950-luvulle tultaessa. YK:n huumausaineiden yleissopimusta tulkittiin monissa maissa siten, että myös teolliset hamppulajikkeet - joita ei voi käyttää päihteenä - kiellettiin. Suomen liittyessä Euroopan unioniin 1995 hampun viljely sallittiin uudelleen, jonka jälkeen hamppua on viljelty Suomessa vuosittain joitakin satoja hehtaareja. Suurin osa hampun viljelypinta-alasta on tähän asti käytetty Suomessa kehitetyn Finola-öljyhampun viljelyyn.

Kuituhamppu tuottaa lyhyessä ajassa suuren määrän laadukasta biomassaa. Pohjoisten alueiden pitkät valoisat kesäpäivät kompensoivat eteläisempien alueiden lämpötilaetua ja pidempää kasvukautta siten, että kuituhamppu tuottaa Suomessa samanlaisia satoja kuin Etelä-Euroopassa. Kuituhamppu voi kasvaa Suomessa kesän aikana yli neljämetriseksi ja tuottaa jopa 15 tonnia kuiva-ainetta hehtaarilla.

EU-lajikelistalla olevilla sertifioiduilla kuituhamppulajikkeilla ei ole narkoottisia vaikutuksia, eikä niitä voi käyttää päihteenä. Kuituhamppulajikkeiden viljelystä maksetaankin normaalit maataloustuet, kuten tilatuki.

Viljelykokeiden perusteella kuituhamppua on mahdollista viljellä varhaisperunan noston jälkeen, jolloin maanviljelijä saa samalta pellolta kaksi satoa vuodessa. Hamppu on myös hyvä kasvi viljelykierrossa ja sen maaperää parantavat ominaisuudet tekevät siitä houkuttelevan vaihtoehdon perinteisille viljelykasveille.

Back to top
Back to top