HempRefine Oy:n uutiskirjeessä esitellään viimeisimmät kuituhamppualan uutiset, tapahtumat ja viljelyyn liittyvät
ajankohtaiset asiat.

Tilaa uutiskirje tästä sähköpostiisi tai kotiosoitteeseesi!
Uutiskirje ilmestyy keskimäärin kaksi kertaa vuodessa.

Jätä ao. kentät tyhjiksi jos haluat uutiskirjeen vain sähköpostitse.

 
 

Oikealla kuivikevalinnalla huomattavia työaikasäästöjäTeimme avoimen kyselytutkimuksen, jolla selvitettiin pitävätkö huhut hamppukuivikkeen nopeasta siivottavuudesta paikkaansa. Kyselyyn osallistui yli 20 tallinpitäjää, joiden vastausten perusteella laadimme taulukot kuivitukseen käytettävästä ajasta ja rahasta. Tulosten mukaan hamppukuivike on omassa luokassaan: eroa työläimpään kuivikkeeseen kertyy jo yhdellä karsinalla hampun eduksi 20 tuntia vuodessa.

Hamppukuivike säästää työaikaaTulosten edustavuuden takia jätimme pois kuivikkeet (ruokohelpipelletti, puupelletti), joiden aiheuttamasta työtaakasta saimme vastauksia alle 5 kappaletta. Hampulla kuivitettujen hevosten määrä vaihteli yhden ja 25 välillä vastaajaa kohden. Lähes kaikki vastaajat olivat käyttäneet hamppukuiviketta patjana. Hampulla työtunteja kertyi vuodessa 13, kun seuraavaksi nopein siivottava oli olkipelletti 21 tunnilla. Muilla kuivikkeilla työaikaa kuivitukseen kului 24-34 tuntia vuodessa.

Jos työtunnille annetaan matala 15 euron arvo (tuntipalkka 10 €, sivukulut 5 €), kertyy hampun ja olkipelletin välille vuosittain 120 euron ero per karsina. 10 hevosen tallissa olkipelletillä kuivituksen työvoimakulut ovat jo 1200 euroa korkeammat. Turpeeseen verrattuna hamppukuivikkeella vuosittainen säästö on 1950 euroa. Vastauksien perusteella suuremmissa talleissa siivoamiseen käytetään huomattavasti vähemmän aikaa pieniin kotitalleihin verrattuna, mutta erot ovat silti merkittäviä.

Kuivikkeiden kilohinnat eivät kerro kuivituksen kokonaiskustannuksista juuri mitään. Esimerkiksi olkikuivituksen työvoimakustannukset vastaavat hamppukuivikkeen vuosittaista hankintahintaa. Lisäksi hamppukuivikkeella syntyy tutkimusten mukaan vähiten kuivikelantaa, jonka hävittämisestä monet tallit joutuvat maksamaan. Kun työvoimakustannukset, varastoinnin kustannukset ja kuivikelannan hävittämiseen liittyvät kustannukset huomioidaan, on hamppukuivitus usein edullisin ja helpoin vaihtoehto.

 

Alla kyselytutkimukseen osallistuneiden kommentteja hamppukuivituksesta.

 

" Kakat on helppo siivota vaikka hieman talloutuisivat. Pissat löytää helposti ja märät kohdat lähtee yhtenä konttinä pois."

" Todella helppo kaapasta vaan lannat patjan päältä.

" Hamppu on erityisen mukava lomittajaa käytettäessä, sillä likaisen ja puhtaan kuivikkeen ero on selvästi nähtävä ja hävikkiä syntyy vähänlaisesti.

" Hamppua lisään vain 2 kertaa viikossa, purua pakko lisätä joka päivä. Aikaa säästyy myös kun ei tarvitse kärrätä kuiviketta kottikärryillä vaan paalit ovat pinossa karsinoiden vieressä.

" Hamppukarsina on tosi nopea ja helppo kuivittaa, siivoukseen menee paljon vähemmän aikaa, kuiviketta tarvitsee lisätä paljon harvemmin mitä purua. Hamppu on nopeuttanut paljon tallitöitä. Olen tyytyväinen.

" Otan päivittäin vain kakkakasat pois, siihen menee noin viisi minuuttia. Kaksi kertaa viikossa otan pissakohdat pois ja lisään puoli / koko paalia hamppua tilalle. Lantalaan kulkeutuu vähemmän alusia ja siivous on nopeaa. Muutenkin pölytön hamppukuivike on miellyttävää eikä tartu ikävästi hevoseenkaan. Paaleja on kevyt ja nopea siirrellä kun eivät ole kohtuuttoman painavia. Tykätään hampusta, minä ja hevonen (myös hampunsiemenistä)!

Niille, jotka jaksoivat lukea tänne asti, tarjoamme 10 €:n alennuksen kuivikelavoista kampanjakoodilla työaika.

Back to top
Back to top