HempRefine Oy:n uutiskirjeessä esitellään viimeisimmät kuituhamppualan uutiset, tapahtumat ja viljelyyn liittyvät
ajankohtaiset asiat.

Tilaa uutiskirje tästä sähköpostiisi tai kotiosoitteeseesi!
Uutiskirje ilmestyy keskimäärin kaksi kertaa vuodessa.

Jätä ao. kentät tyhjiksi jos haluat uutiskirjeen vain sähköpostitse.

 
 

Pellettitestin tulokset: kuivikepelleteissä suuria eroja

 

Kehitämme kuiviketuotteitamme jatkuvasti tekemällä erilaisia kokeita ja reagoimalla asiakaspalautteeseen. Viime viikkoina työn alla on ollut erityisesti hamppupelletin imuominaisuuksien parantaminen; tavoitteenamme on valmistaa markkinoiden parasta pellettiä ja viimeisimpien kokeiden perusteella tämä tavoite on saavutettu.

PellettivertailuPelletin ominaisuuksiin vaikuttavat paitsi käytettävä raaka-aine (hamppu, puu, olki jne.), myös puristettavan raaka-aineen partikkelikoko ja valmiin tuotteen mitat, paino ja pinnan rakenne. Hamppu on raaka-aineena puuhun ja olkeen verrattuna ylivertainen, koska pelletin raaka-aine, hamppupäistäre, imee 5,6 kertaa oman painonsa verran nesteitä.

Valmistimme viittä erilaista hamppupellettiä ja valitsimme vertailukohteeksi suomalaisen puupelletin ja saksalaisen Hugro-hamppupelletin. Omat hamppupellettimme valmistimme käyttäen erilaisia puristimia, matriisikokoja ja esikäsittelemällä puristettavaa hamppua useilla eri tavoilla.

Kokeessa selvitettiin pellettien imukykyä. Imunopeus on kuivikepelletin tärkeimpiä ominaisuuksia hajujensitomiskyvyn ohella. Pellettien imunopeus selvitettiin annostelemalla alustalle 1 desilitra kutakin pellettiä ja pellettien päälle kaadettiin 50 millilitraa vettä. Tulokset olivat selviä. Puupelletti reagoi nesteisiin hitaasti: 50 millilitran imemiseen kului 75 sekuntia. Toisessa ääripäässä oli hamppupellettimme viimeisin versio, joka imi vastaavan määrän vettä 10 sekunnissa. Ero pellettien imukyvyissä on huikea.

Hamppupelleteissäkin merkittäviä eroavaisuuksia

Toinen vertailuun ottamamme "referenssituote" oli Hugro-hamppupelletti, joka toimitettiin meille 30 litran muovisessa säkissä. Pelletti osoittautui yllättävän tummaksi ja heikkorakenteiseksi. Pelletin läpimitta oli testin pelleteistä pienin, vain noin 4 millimetriä. Hugro oli testatuista hamppupelleteistä huonoin saaden samanlaiset tulokset puupelletin kanssa.

Kokeessa oli mukana myös Lemmikkimessuilla esittelemämme hamppupelletti. Pelletti pärjäsi imukykyä mittaavassa kokeessa heikosti verrattuna uusiin kehitysversioihin: 50 millilitran imemiseen kului tältä pelletiltä 70 sekuntia. Lisäksi 6 mm:n matriisilla puristettu pelletti on melko tummaa ja kiiltäväpintaista. Pelletin hajujensitomiskyky on todettu poikkeuksellisen hyväksi, kuten hampulta sopii odottaa, mutta olemme saaneet asiakkailtamme toivomuksia kehittää pelletistä vaaleampaa ja rakenteeltaan huokoisempaa.

Erilaiset hamppupelletitHamppupelleteissäkin on eroa: suurista partikkeleista koostuva tumma Hugro-pelletti (vasemmalla) vaikutti imukykyä mitanneen testin jälkeen kauttaaltaan märältä.

Uudet kehitysversiot pärjäsivätkin kokeessa uskomattoman hyvin: niiden imunopeus oli 1,5-7 kertaa puupellettiä ja Hugron hamppupellettiä parempi. Uudet pellettimme ovat aiempaa vaaleampia ja niiden rakenne huokoisempi. Sampo-kuivikepelletti on nyt aidosti markkinoiden paras pelletti, jonka käyttökokemusta tullaan edelleen parantamaan tuomalla asiakkaidemme koekäytettäväksi erityyppisiä pakkauksia.

Uutta pellettiämme on saatavana tällä hetkellä ainoastaan verkkokaupastamme.

Back to top
Back to top